Norman Borlaug: Reach for the stars

http://www.youtube.com/embed/HWhHUs-FdnM

“Reach for the stars. Although you will never touch them, if you reach hard enough, you will find that you get a little star dust on you in the process.” (Hãy vươn tới những vì sao. Cho dù không chạm được vào nó, nhưng nếu cố gắng hết sức, ít ra, chúng ta cũng chạm được những hạt bụi của ngôi sao )

“Đời người tối thiểu phải ăn, kế đến là học tập, công việc, nhà ở và chăm sóc sức khỏe. Quanh ta còn nhiều mảnh đời bất hạnh. Hãy luôn nhớ điều đó. ” Lời của Thầy Norman Borlaug và di sản của Người về cuộc cách mạng xanh mãi mãi là niềm tin và nổ lực của chúng ta !
                                                                           Nhớ Norman Borlaug
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s